استاد-عبدالوهاب-شهیدی-آسمون-به-این-گپی-آی-سوزه


عبدالوهاب شهیدی فرزند مرحوم حسن (صدرالاسلام) در سال ۱۳۰۱ در بخش میمه اصفهان در یک خانواده ی روحانی به دنیا آمد. تحصيلات ابتدايي را در ميمه و ب

47,946